Tunay na pag ibig susi sa kapayapaan

Ang katuwiran, ang katotohanan, ang kabutihan, ang kagandahan, ang maykapal at ang kapwa Tao ay siya lamang mangyayaring maging sanhi ng pag-ibig.

Tunay na pag ibig susi sa kapayapaan

Wika Talumpati Tungkol Sa Pag-ibig Kapag ang iyong puso ay puno ng pag-ibig, tiyak na kapayapaan at kasiyahan ang sa iyong buhay ay nanaig.

Ang tunay na susi sa kaunlaran -

Ayon sa pagsasaliksik, ang pag-iibig ay maraming pag-uuri. Nandiyan ang pagmamahal sa pamilyasa kaibigan, sa kapwa-tao, sa bansasa dakilang lumikha at sa iniirog.

Tunay na pag ibig susi sa kapayapaan

Napakalawak at napakarami ang kahulugan ng salitang pag-ibig, pero ang pinakasimpleng kahulugan nito ay ang damdamin ng puso. Sa lahat ng klase ng pag-ibig, pinaniniwalaan nag ang pinakabusilak ay ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak.

Walang bagay na hindi gagawin ng isang nanay para sa kanyang minamahal na anak. Pag-ibig ni nanay na pinakadakila sa lahat at masuwerte ka kung ito ay ipinadadama sa iyo ng iyong nanay. Dumako naman tayo sa pagpapahayag ng pagmamahal.

Sa panahon ngayon ng mga makabagong milenyal, kung gaano kabilis nagkakakilala ang mga magsing-irog ay ganun rin sila kabilis naghihiwalay. Minsan ay nawawala na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pansin niyo ba kung papaano nagbago at tila unti-unti ng nawawala ang tunay na ibig sabihin ng salitang pag-ibig sa panahon ngayon?

Bagamat madalas natin siyang naririnig, ang bugso ng emosyon ng wikang ito ay tanging sa salita na lamang at wala na sa puso. Masakit man isipin pero ito ang tunay na katotohanan. Halimbawa na lang ay ang mga nakaupo sa ating lipunan.

Audio Preview

Karamihan ay mapagmahal lamang sa kanilang mga sarili. Ang pag-ibig na alam nila ay pag-ibig sa pera at kapangyarihan.

Mga uri ng pag-ibig na sakim at ganid. Sana, ang pag-ibig na ipinadarama natin ay higit pa sa salitang pag-ibig na binibigkas lamang ng ating mga bibig. Sana ay huwag tayong makakalimot na panatilihin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. You may also like“Puso Ko At Dalangin” (Tula ng Pag-Ibig) Sampung Taon na Akong Nangungulila Pag-asa sa akin ay tila ba nawawala Ngunit dumating ka ako baga ay nabigla.

Ang Pag-ibig ay Hindi biro na kung ayaw mo na ay tapos na rin.

Kahulugan ng Pag-ibig: Apat na Anyo ng Pag-ibig

Ang Pag-ibig ng tao ay hindi natin maihahalintulad sa Pag-ibig ng Diyos. Kahit ang Ama natin sa Langit ipinadama niya sa Atin ang tunay na Pag-ibig noong si Lord Jesus ay ipinadala niya upang tayo ay .

Sa panahon na naipakilala na sa ating lahat ni Maestro Evangelista ang Pangalan ng Tunay na Dios sa Banal na Aklat at mahayag na ang tunay na katayuan ni Jesus sa Dios, ang mga relihiyon ay tuluyan ng babagsak at mawawasak dahil malalaman ng mga tao na ang mga relihiyon ay hindi pala naglilingkod sa Tunay .

Nguni’t sa mga pahayag ni Maestro Envangelista, matutuklasan ninyo na ang mga pangyayari ay mga tanda patungo sa kaganapan ng mga pahayag ng Dios na mauunawaan na sa wakas pagkatapos mabasa ang website na ito – na kahit sa dami ng kalituhan at pagaagam-agam ng lahat, may pag-asa pa.

Intended learning outcomes

Ang Tunay na Pag-ibig ay isang napahalagang nararamdaman ng tao. Ito ay ang masidhing damdamin ng pagmamahal. ito ay hindi Lamang pinaka makapangyarihang lakas sa mundo kundi ito ay susi ng Buhay. Kung walang pag . Ang tunay na pag-ibig ay walang ibinubunga kundi ang tunay na ligaya at kaginhawahan.

Kailanpama’t sapin-sapin ang dusang pinapasan ng bayani, at ang kanyang buhay ay nalipos ng karukhaan at lungkot, ang dahilan ay sapagkat hindi ang tunay na pag-ibig ang naghahari kundi ang taksil na pita sa yama’t bulaang karangalan.

Parish of Jesus, Lord of Divine Mercy - Easter Season